iQ.Suite modules

bridge-iconiQ.Suite Bridge ondersteunt u als compliance-connector bij de rechts zekere archivering van uw e-mail en zorgt er op die manier voor dat uw interne procedures in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en de voorschriften van de onderneming. Zo kunnen e-mailberichten, zonder gevaar voor manipulatie of verlies, worden opgeslagen nog vóór ze aan de eindgebruiker bezorgd zijn. iQ.Suite Bridge functioneert daarbij tevens als interface met toonaangevende archiverings-, ECM-, DMS- en ERP-systemen en biedt op die manier een algemene verbinding met het e-mailbeheer.

 

 • Naadloze integratie van e-mailcommunicatie in uw business process
 • Archiveer volledige e-mail voordat het afgeleverd wordt
 • “Tamper proof” en volledig geautomatiseerd
 • Voldoen aan juridische en organisatie eisen
 • Slimme classificatie in combinatie met iQ.Suite Wall
 • Koppeling met externe archiefsystemen
 • Te gebruiken met de standaard functies van archiefsystemen
 • Soepele uitwisseling van gegevens tussen e-mail en business toepassingen.

budget-iconiQ.Suite Budget analyseert het hele door iQ.Suite verwerkte e-mailverkeer voor u. Zo kan dit verkeer volgens afzonderlijk ingestelde kostenplaatsen worden geëvalueerd. Het vastleggen en organiseren van e-mailbudgetten voor de gebruikers en gebruikersgroepen maakt een gedifferentieerde behandeling van het in- en uitgaande e-mailverkeer mogelijk. iQ.Suite Budget is beschikbaar voor IBM Lotus Domino.

clerk-iconiQ.Suite Clerk zendt ontvangen e-mailberichten tijdens een vooraf gespecificeerde periode automatisch door naar de, door u gekozen, personen of groepen. e-mailberichten van benoemde afzenders of internetdomeinen kunnen naar verschillende plaatsvervangers worden doorgezonden of omgeleid. Voor vertrouwelijke informatie kan het doorzenden worden verhinderd. Indien gewenst, krijgen afzenders, ontvangers en vervangers berichten en leesbevestigingen toegezonden. iQ.Suite Clerk kan centraal worden geactiveerd en is beschikbaar voor IBM Lotus Domino.

convert-iconVooral de bijlagen in uitgaande e-mail bevatten de meest gevoelige informatie. Met iQ.Suite Convert verzendt u vrijwel alle formaten automatisch als een “veilige” PDF. Een PDF die beveiligd kan worden met een wachtwoord. U voorkomt imagoschade als gevolg van ongewenst uitlekken van gevoelige informatie, zoals office-document historie. Tegelijkertijd bent u ervan verzekerd dat uw huisstijl op de juiste manier wordt toegepast, ongeacht het device waarop de mail wordt ontvangen en gelezen. Tevens kunt u met iQ.Suite Convert grote bijlagen comprimeren naar een ZIP bestand.

connect-iconiQ.Suite Connect koppelt e-mail aan Microsoft Sharepoint en IBM Connections, de leidende social business omgevingen. In een geautomatiseerd proces worden bijlagen uit e-mail geclassificeerd en op de juiste plaats opgeslagen in Sharepoint of Connections. In het bericht worden de bijlagen vervangen door links. Door de inzet van iQ.Suite Connect wordt informatie gestructureerd, en eenmalig, opgeslagen en is daarmee beter toegankelijk voor uw organisatie. Tevens wordt uw e-mailserver ontlast.

crypt-iconiQ.Suite Crypt Pro maakt het dankzij een flexibele configuratie mogelijk centraal voor de gehele onderneming versleutelrichtlijnen vast te leggen. E-mailberichten worden d.m.v. sterke asymmetrische en symmetrische processen versleuteld. Daarbij gebruikt iQ.Suite Crypt standaardprocessen zoals PGP of S/MIME, die ook parallel kunnen worden ingezet. De toepassing ervan is volledig transparant voor de gebruiker.
De iQ.Suite KeyManager Server, onderdeel van iQ.Suite Crypt PRO, biedt u de mogelijkheid om certificaten en sleutels centraal op te slaan en te beheren. Ook het automatisch aanmaken van sleutels kan door de iQ.Suite KeyManager verzorgd worden, indien gewenst zonder tussenkomst van de gebruiker.

webcrypt-iconiQ.Suite WebCrypt Pro maakt een veilige en vertrouwelijke e-mailcorrespondentie zonder PGP, S/MIME of PKI-structuren mogelijk. WebCrypt Pro kan, als aanvulling op iQ.Suite Crypt, snel en naadloos in het bestaande netwerk worden geïntegreerd. Bovendien kunnen met deze software onmiddellijk versleutelde e-mailberichten worden uitgewisseld met communicatie-partners die niet over een eigen encryptie oplossing beschikken.

trailer-iconUitdaging

Beheer uw e-mail handtekeningen

Net als commerciële correspondentie zijn e-mails onderworpen aan tal van wettelijke voorschriften.  Deze regeling worden echter niet altijd gevolgd vanwege de decentrale processen binnen bedrijven. Bij niet-naleving loopt de organisatie voortdurend risico op het ontvangen van boetes of waarschuwingen. Bovendien kunnen bestaande e-mail disclaimers niet in overeenstemming zijn met richtlijnen die de organisatie stelt aan inhoud en uiterlijk. iQ.Suite Trailer richt zich op beide problemen: het onvoldoende volgen van de wettelijke richtlijnen en het gebruik van inconsistente teksten en beelden.

Oplossing

Met iQ.Suite Trailer kan eenvoudig en gecentraliseerd voldaan worden aan de wettelijk richtlijnen voor het verstrekken van informatie. Ontvanger en land-specifieke juridische disclaimers kunnen geïntegreerd worden in elke uitgaande e-mail via gecentraliseerde regels. Dit vermindert aansprakelijkheidsrisico’s voor medewerkers en leidinggevenden op alle niveaus. Met behulp van de iQ.Suite WebClient kunnen afdelingen de inhoud van hun disclaimer beheren. Medewerkers hebben via hun browser toegang tot documenten, afbeeldingen en bijlagen. Dankzij de geïntegreerde rechten en rollen kunnen aanpassingen alleen door bevoegde personen uitgevoerd worden.

De geautomatiseerde en gepersonaliseerde e-mail handtekeningen zorgen ervoor dat u de gewenste informatie over de afzender toe voegt in lijn met de richtlijnen van uw bedrijf. Naast de integratie van tekst elementen maakt iQ.Suite Trailer het ook mogelijk afbeeldingen, vCards, QR-codes en nog veel meer op te nemen.

Uw voordelen

 • Centrale, server-gebaseerde integratie van de verplichte informatie in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen
 • Automatische integratie van juridische disclaimers
 • Mogelijkheid om afbeeldingen, vCards en QR-codes toe te voegen aan e-mail disclaimers.
 • Integratie van de persoonlijke informatie uit het centrale e-mailadres boek
 • Naleving van de corporate design
 • Individuele tekstblokken voor verschillende gebruikersgroepen, afzenders en ontvangers
 • Keuze van de positie voor tekstblokken in e-mails (boven / onder / specifiek)
 • Door de gebruiker gedefinieerde tekst klaarzetten voor specifieke periodes (bv eindejaar’s groet)
 • Tekst bijlagen in verschillende talen voor verschillende ontvangers
 • Toevoeging van verschillende tekstblokken per e-mail
 • Eenvoudig, browser-gebaseerd beheer van de handtekening door de afzonderlijke bedrijfsafdelingen
 • In combinatie met Wall, automatische selectie van de tekst bijlagen, afhankelijk van de taal ontvanger

WALL - Spam filter met meerdere niveaus

wall-iconUitdaging

Spam is en blijft de belangrijkste productiviteitskiller in bedrijven. Een betrouwbare en effectieve bescherming van gebruikers en infrastructuur tegen spam blijft van levensbelang. Maar hoe zou het zijn als er technologie beschikbaar is die de inhoud van uw e-mail kan classificeren? Bijvoorbeeld, om de overdracht van vertrouwelijke gegevens te voorkomen en uw intellectuele eigendom te beschermen.

Een indeling van e-mails , bijvoorbeeld voor het beoordelen en goedkeuren voor verzending, is een zinvolle toepassing. Op dit punt komt iQ.Suite Wall in beeld.

Oplossing

iQ.Suite Wall is de integrale oplossing voor de bescherming tegen spam en de inhoudelijke analyse van e-mailberichten. De combinatie van verschillende analysemethoden en de optionele integratie van cloud detectietechnologieën maken een detectiegraad tot 100% mogelijk. Geautomatiseerde blacklists en whitelists detecteren zakelijke-gerelateerde e-mails en zorgen voor de gegarandeerde levering. In combinatie met onze krachtige tekstanalyse en classificatietechnologie kunnen e-mails en bijlagen met gevoelige inhoud gedetecteerd en gefilterd worden. Deze e-mail analyse met CORE (Content Recognition Engine) ondersteunt niet alleen de bescherming tegen spam, maar is ook de basis voor een comfortabele automatische classificatie van e-mails, waarmee gevoelige inhoud voorafgaand aan de verzending gedetecteerd kan worden.

Voordelen van iQ.Suite Wall

 • Uitgebreide bescherming tegen spam en ongecontroleerde gebruik van e-mail op meerdere niveaus
 • Toepassen van het bedrijfsbeleid op verboden, ongewenste of vertrouwelijke inhoud van te verzenden of ontvangen e-mailberichten
 • Gecentraliseerde quarantaine beheer met gebruikers specifieke toegangsrechten
 • Blokkeer e-mails van geblokkeerde afzenders en ongewenste ontvangers (als concurrenten)
 • Gebruikers specifieke whitelists en blacklists op de server
 • Geautomatiseerde, op beleid gebaseerde registratie van communicatie partners in whitelists
 • Definitie van de zender / ontvanger kanalen om de e-mail communicatie te controleren
 • Centraal scannen van gecodeerde e-mails door het combineren van iQ.Suite Wall en iQ.Suite Crypt Pro
 • Flexibele waarschuwingen voor geblokkeerde e-mails naar de hebeerder of de ontvanger/afzender
 • Betere beheer van reactie door middel van gedefinieerde classificaties, bijvoorbeeld voor klantenondersteuning
 • Optionele integratie van cloud-detectie technologie om te beschermen tegen nieuwe vormen van spam bedreigingen 

Watchdog - centrale virus bescherming

watchdog-icon

Uitdaging

Bescherm uw e-mails tegen Trojaanse paarden en virussen.

Nieuwe soorten virussen, phishing mails en andere kwaadaardige aanvallen vormen een dagelijkse bedreiging voor uw infrastructuur. Per ongeluk klikken op gevaarlijke en ongewenste bijlagen kan vaak leiden tot echte problemen. De daaruit voortvloeiende schade kan variëren van het verlies van gegevens tot kosten voor data recovery. Dankzij iQ.Suite Watchdog is dit verleden tijd!

Oplossing

iQ.Suite Watchdog biedt uitgebreide beveiliging via het gelijktijdige gebruik van verschillende toonaangevende anti-virus scan engines. Zelfs voorheen onbekende bedreigingen worden herkend en gestopt met behulp van optionele cloud-based herkenningstechnologie. Schadelijke links in e-mails kunnen gedetecteerd en phishing e-mails op betrouwbare wijze geblokkeerd worden. Bovendien bent u met iQ.Suite Watchdog in staat om een gefaseerde security aanpak in te richten die niet alleen virussen en Trojaanse paarden detecteert, maar ook een fraudebestendige analyse van meer dan 200 bestandstypen (bijvoorbeeld .exe, .vbs, .mp3, .jpg, .avi) uit kan voeren.

Deze oplossing is gebaseerd op een efficiënte vingerafdruk-technologie, die het mogelijk maakt om deze bijlagen volgens bedrijfsspecifieke richtlijnen te verwerken. Bovendien kunt u met iQ.Suite Watchdog versleutelde e-mails controleren op (versleutelde) malware en bestandsbijlagen. Dit is hoe e-mailbeveiliging moet zijn!

Uw voordelen

 • Beschermt uw infrastructuur tegen e-mail aanvallen, e-mail virussen en schadelijke inhoud.
 • Onderzoekt verdachte URL’s en detecteert phishing mails.
 • Virussen en andere kritische bestandsbijlagen worden op betrouwbare wijze verwijderd en in quarantaine geplaatst.
 • Recursieve virus scanning van alle e-mails en bijlagen in real time.
 • Parallel gebruik van meerdere virusscanners van toonaangevende leveranciers.
 • Identificatie van bestandsbijlagen via unieke, tamper proof patronen (vingerafdrukken).
 • Creatie en het gebruik van organisatie specifieke vingerafdrukken.
 • Beperkingen van bestandstypen door middel van combinatie van bestandsnaam, bestandsextensie en de bestandsgrootte.
 • Beperk het gebruik van archieven (zoals ZIP, RAR).
 • Virus scanning van versleutelde e-mails in combinatie met iQ.Suite Crypt Pro.
 • Optionele integratie van cloud-gebaseerde technologie ter herkenning van onbekende bedreigingen (zero-day exploits).

Overzicht iQ.Suite modules

De iQ.Suite is een modulair opgezet systeem waarbij u alleen die modules gebruikt die u nodig heeft om de gewenste functionaliteit te realiseren. In de tabel links vindt u een overzicht van de iQ.Suite modules.

De ware kracht van iQ.Suite wordt zichtbaar als verschillende modules gecombineerd worden.

In het overzicht met toepassingen vindt u voorbeelden van dit soort combinaties.