iQ.Suite Toepassingen

Hoewel het einde van e-mail door menigeen wordt verwacht en wellicht ook gehoopt is e-mail niet meer weg te denken uit onze samenleving. E-mail is een bedrijfskritische toepassing geworden. Het niet, of slecht functioneren van het e-mailsysteem kan tot grote bedrijfsschade leiden. Een belangrijke oorzaak van slecht functioneren is het ontbreken van voldoende grip op het berichtenverkeer, zowel qua volume als qua inhoud. Traditioneel ligt er veel focus op inkomend verkeer vanuit het perspectief spam- en viruspreventie. Niettemin is grip op uitgaand verkeer minstens zo belangrijk, omdat hier een risico bestaat van lekken van vertrouwelijke informatie. Ook oneigenlijk gebruik van een e-mailsysteem leidt tot instabiliteit en onnodig hoge exploitatiekosten, bijvoorbeeld bij langdurige opslag van berichten.

Met de flexibiliteit en uitgebreide mogelijkheden van de iQ.Suite krijgt u grip op alle aspecten nodig voor het goed omgaan met uw e-mailinfrastructuur. Op deze pagina vindt enkele voorbeelden van de inzet van de iQ.Suite.

Enkele toepassingen van de iQ.Suite

Bescherming tegen ransomware

Crypto-Trojans – ook wel ransomware genoemd – verspreiden zich in een alarmerend tempo. Er worden steeds geavanceerdere trucs gebruikt om netwerken te infiltreren en losgeld te eisen voor versleutelde gegevens. Vaak bestaat de bescherming tegen dit soort aanvallen uit het verbieden van mogelijk risicovolle content. Dit kan weer leiden tot het verlies van waardevolle informatie en onnodige vertraging van uw business proces.

Met de iQ.Suite kunt u zich tegen deze aanvallen beschermen zonder verlies van mogelijke essentiële informatie. Potentieel risicovolle bijlagen worden tijdelijk geblokkeerd en omgezet naar een PDF. Hierdoor blijft de belangrijkste informatie beschikbaar voor de ontvangers. Indien nodig worden de originele bijlagen na aanvullende inspectie alsnog verzonden.

Onze Engelstalige security guide beschrijft de verschillende scenario’s en geeft aan wat u kunt doen om zich te beschermen tegen ransomware en wat u moet doen als u het slachtoffer wordt van een aanval.

Deze gids

  • geeft u informatie over de huidige situatie met encryptie gebaseerde ransomware,
  • vertelt u over de geavanceerde strategieën die ransomware gebruikt om slachtoffers te misleiden,
  • geeft de vier stappen welke u direct moet doen als u het slachtoffer wordt van ransomware,
  • geeft aan welke maatregelen u kan nemen om uzelf effectief te beschermen tegen ransomware.

Vraag de security guide aan.

Bescherming tegen virussen, spam en phishing aanvallen

Phishing – het vissen naar informatie – is niet alleen gericht op particulieren. Ook bedrijven hebben nog steeds last van phishing aanvallen. Phishing mails zijn dan ook vaak de directe oorzaak van het verlies van waardevolle of gevoelige gegevens.

De iQ.Suite modules Watchdog en Wall bieden, samen met externe scan engines, state-of-the-art bescherming tegen virussen, spam en phishing aanvallen. Wanneer ook gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de iQ.Suite quarantaine databases is zelfs een adequate bescherming tegen zero-day aanvallen mogelijk.

Met iQ.Suite Watchdog beschikt u over een krachtig wapen tegen virussen en andere ongewenste bijlagen. De geavanceerde techniek van Watchdog houdt – indien u dat wenst – alle uitvoerbare code tegen, ook als die verborgen zit in gecomprimeerde archieven.

Bescherm uw organisatie, uw medewerkers en uw informatie met de anti-virus, anti-spam en anti-phishing oplossingen van GBS.

meer over de iQ.Suite modules leest u hier.

Voorkom het verlies van gegevens in uw e-mail communicatie!

Niet alle informatie kan eenvoudig worden tegengehouden. Dat blijkt wel uit de meer dan 100 miljard zakelijke e-mails die dagelijks verzonden en ontvangen worden. Dit ontzettend grote volume vormt niet alleen een aantal uitdagingen voor de infrastructuur, maar ook voor de veiligheid van de informatie opgenomen in deze e-mailberichten. Veel bedrijven moeten maatregelen nemen, vooral als het gaat om de vertrouwelijkheid van e-mail communicatie. E-mail encryptie wordt steeds belangrijker nadat de NSA-affaire en andere schandalen rond gegevensbescherming in de openbaarheid gekomen zijn.

U moet kunnen vertrouwen op de uitgebreide versleuteling van uw elektronische communicatie, om daarmee de vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens te verbeteren. Dankzij iQ.Suite’s gecentraliseerde mechanismen worden werknemers met zo weinig mogelijk technische aspecten van encryptie geconfronteerd. Dit zorgt ervoor dat e-mail encryptie moeiteloos gebruikt kan worden voor communicatie met andere zakelijke- of eindgebruikers.

Uw voordelen:

  • Bescherming van uw elektronische communicatie tegen onderscheppen
  • Verbeterde gegevensbescherming
  • U kunt voldoen aan wettelijke en organisatie eisen
  • Gecentraliseerd proces verminderd kosten voor beheer en opleiding
  • Beschikbaar voor B2B en B2C

Neem vandaag contact met met ons op over de bescherming van uw gevoelige gegevens.
Stuur een bericht naar info@esecor.nl of gebruik ons contactformulier.

Controle op uitgaande informatie - vier ogen principe

Juist in onze netwerkeconomie is informatie waardevol en bestaan er diverse juridische richtlijnen waaraan voldaan moet worden om te zorgen dat de waardevolle informatie van en over u en uw relaties goed beheerd en beschermd wordt. Toch ontkomt u er niet aan om informatie te delen met klanten, leveranciers en partners.

Om ongecontroleerd delen van informatie te voorkomen heeft u procedures ingesteld waarbij alleen bevoegde medewerkers informatie mogen delen met externe contacten. Met de iQ.Suite kunt u deze procedures ook dwingend opleggen op al uw e-mailverkeer. U definieert zelf de criteria aan de hand waarvan vastgesteld wordt of e-mail direct verzonden mag worden of eerst gecontroleerd moet worden door een bevoegde functionaris.

Dit vier ogen principe was voor vele organisaties jarenlang de norm voor papieren correspondentie. Dit vier ogen principe is nu ook beschikbaar voor e-mail.

Neem vandaag nog contact met ons op over alle ins en outs van dit vier ogen principe.
Stuur een bericht naar info@esecor.nl of gebruik ons contactformulier.

Automatische archivering van geselecteerde berichten

Elke organisatie is wettelijk verplicht een administratie bij te houden van haar werkzaamheden en financiële gegevens. Naast deze basisadministratie dient u ook andere documenten te bewaren welke betrekking hebben op, of van belang zijn voor, de bedrijfsvoering.

Geen onderscheid tussen papier en digitaal

De bewaartermijn voor zowel papieren als digitale documenten is hetzelfde en alleen afhankelijk van het onderwerp van het document/bericht. Daarnaast gelden nog bijzondere eisen voor het in digitale vorm bewaren van gegevens. Voor e-mails (zowel interne als externe) die betrekking hebben op de bedrijfsvoering geldt dezelfde wettelijke vereiste als voor administratieve gegevens: een bewaartermijn van zeven jaar.

Selecteer e-mails met iQ.Suite

Alle e-mails gedurende de volledige termijn van 7 jaar bewaren heeft de nodige praktische en financiële consequenties. Met de iQ.Suite kunt u een selectie maken van alle relevante e-mails zodat u alleen deze selectie kunt archiveren. Hiermee voldoet u toch aan de wettelijk vastgelegde bewaarplicht tegen acceptabele kosten.

Neem vandaag nog contact met ons op over de mogelijkheden voor het selecteren van e-mailberichten.
Stuur een bericht naar info@esecor.nl of gebruik ons contactformulier.

Sla bijlagen op in Microsoft Sharepoint of IBM Connections

In veel organisaties is e-mail is nog steeds een veel gebruikt medium om informatie te verspreiden. Maar informatie delen is veel effectiever dan informatie verspreiden. Bij samenwerkende organisaties is echt delen vaak geen mogelijkheid en blijft e-mail in gebruik als middel om informatie te delen.

Met de oplossingen van eSeCor kunt u informatie welke via e-mail uitgewisseld wordt met partners overbrengen naar Microsoft SharePoint. Hiermee wordt deze informatie toegankelijk voor al uw medewerkers en wordt uw e-mailserver ontlast.

Neem vandaag nog contact met ons op over de mogelijkheden voor het selecteren van e-mailberichten.
Stuur een bericht naar info@esecor.nl of gebruik ons contactformulier.

Volautomatische conversie van Office documenten naar PDF

Vooral de bijlagen in uitgaande e-mail bevatten de meest gevoelige informatie. Met iQ.Suite Convert verzendt u vrijwel alle formaten automatisch als een “veilige” PDF. Een PDF die beveiligd kan worden met een wachtwoord. U voorkomt imagoschade als gevolg van ongewenst uitlekken van gevoelige informatie, zoals office-document historie. Tegelijkertijd bent u ervan verzekerd dat uw huisstijl op de juiste manier wordt toegepast, ongeacht het device waarop de mail wordt ontvangen en gelezen.

Neem vandaag nog contact met ons op over de mogelijkheden voor het selecteren van e-mailberichten.
Stuur een bericht naar info@esecor.nl of gebruik ons contactformulier.